Procedura de admitere

Căminul pentru persoane vârstnice respectă prevederile legale cu privire la nediscriminarea, respectiv respectarea demnităţii umane şi aplică principiul egalităţii de tratament faţă de toţi beneficiarii săi. Astfel, relaţiile furnizor de servicii – beneficiar nu sunt condiţionate: de participarea la o activitate economică sau exercitarea liberă a unei profesii, de apartenenţa beneficiarului la o rasă, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială, de convingeri politice, de vârstă sau de apartenenţa beneficiarului la o categorie defavorizată.

Intrarea noilor beneficiari se face pe baza unei cereri scrise, depusă de beneficiar sau reprezentantul acestuia. La intrarea beneficiarului în cămin, asistentul social va consemna acest fapt în registrul de evidenţă a cazurilor si se va semna contractul de prestări sevicii. I se aduc la cunoştinţă : Ghidul beneficiarului; Regulamentul de ordine și funcționare; Modalitățile de sesizări și reclamații și Asistența Medicală acordată, după care i se alocă beneficiarului un spaţiu locativ potrivit cu nevoile pe care le are.

Rezervă un loc !

Reglementările legale mai sus precizate nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului de a refuza furnizarea serviciilor sociale unei persoane care nu corespunde cerinţelor şi standardelor uzuale în domeniul respectiv, atâta timp cât refuzul nu constituie un act de discriminare.

Asociația Smiles

„Strategia de dezvoltare a fost simplă: oriunde a fost nevoie de intervenția noastră, am încercat să ajutăm!

Astfel, am inițiat și derulat proiecte foarte diverse, pentru toate categoriile de vârstă, de la grădiniță și școală comunitară până la centre rezidentiale pentru vârstnici.”

Centrul rezidenţial de îngrijire

Str. Tilecușului nr.8 Tileagd, Bihor, Cod: 417585

Ligia Cralic – (0734) 225 558

ligia.cralic@asociatiasmiles.ro

Diana Caba- (0734) 225 557

diana.caba@asociatiasmiles.ro

 

Cămin Vârstnici – Salonta

Str. Kulin Gyorgy, nr 24-26 Salonta, Bihor, Cod: 415500

Corp 1 – (0259) 372 263

Corp 2 – (0259) 372 363

Informații și programări pentru vizitarea centrului:

Simona Tosity – (0734) 225 555

Andrea Borszeki – (0734) 225 548

Cămin Vârstnici – Oradea

Str. Vămii nr. 34A Oradea, Bihor, Cod: 410135

Contact – (0359) 800 233

Informații și programări pentru vizitarea centrului:

Carmen Pop – (0735) 707 538

Mioara Cuciula- (0734) 225559