Legislaţie

 Ordinul MMJS nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale, anexa 1.
  H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările
  Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificarile si completarile ulterioare
  Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare
 Normele Metodologice din 19 februarie 2014 de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 Hotărârea nr. 539 din 9 iunie 2005 pentru aprobarea nomenclatorului instituțiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului Nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificarile si completarile aduse de Hotararea Nr.1007 din 1 septembrie 2005.
 Legea asistentei sociale Nr. 292 din 20 decembrie 2011, care reglementeaza cadrul general de organizare, functionare si finantare a sistemului national de asistenta sociala in Romania
 Ordinul MMJS nr. 424/2014 privind aprobarea criteriilor care stau la baza acreditării furnizorilor de servicii sociale
  H.G. nr. 476/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale
Asociația Smiles

„Strategia de dezvoltare a fost simplă: oriunde a fost nevoie de intervenția noastră, am încercat să ajutăm!

Astfel, am inițiat și derulat proiecte foarte diverse, pentru toate categoriile de vârstă, de la grădiniță și școală comunitară până la centre rezidentiale pentru vârstnici.”

Centrul rezidenţial de îngrijire

Str. Tilecușului nr.8 Tileagd, Bihor, Cod: 417585

Ligia Cralic – (0734) 225 558

ligia.cralic@asociatiasmiles.ro

Diana Caba- (0734) 225 557

diana.caba@asociatiasmiles.ro

 

Cămin Vârstnici – Salonta

Str. Kulin Gyorgy, nr 24-26 Salonta, Bihor, Cod: 415500

Corp 1 – (0259) 372 263

Corp 2 – (0259) 372 363

Informații și programări pentru vizitarea centrului:

Simona Tosity – (0734) 225 555

Andrea Borszeki – (0734) 225 548

Cămin Vârstnici – Oradea

Str. Vămii nr. 34A Oradea, Bihor, Cod: 410135

Contact – (0359) 800 233

Informații și programări pentru vizitarea centrului:

Carmen Pop – (0735) 707 538

Mioara Cuciula- (0734) 225559