Legislaţie

 Ordonanta Nr. 68 din 28 August 2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile aduse de legea Nr. 515 din 28 noiembrie 2003.
 Ordonanta nr.86 din 19 august 2004; Legea Nr. 488 din 10 noiembrie 2004.
 Legea Nr. 47 din 8 Martie 2006 privind sistemul national de asistenta sociala.
 Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 Normele Metodologice din 19 februarie 2014 de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 Hotărârea nr. 539 din 9 iunie 2005 pentru aprobarea nomenclatorului instituțiilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a institutiilor de asistenta sociala, si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului Nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificarile si completarile aduse de Hotararea Nr.1007 din 1 septembrie 2005.
 Legea asistentei sociale Nr. 292 din 20 decembrie 2011, care reglementeaza cadrul general de organizare, functionare si finantare a sistemului national de asistenta sociala in Romania
 Ordinul MMFPSPV nr. 424/2014 privind aprobarea criteriilor care stau la baza acreditării furnizorilor de servicii sociale
 HOTĂRÂRE Nr. 118 din 19 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
Asociația Smiles

“Strategia de dezvoltare a fost simplă: oriunde a fost nevoie de intervenția noastră, am încercat să ajutăm!

Astfel, am inițiat și derulat proiecte foarte diverse, pentru toate categoriile de vârstă, de la grădiniță și școală comunitară până la centre rezidentiale pentru vârstnici.”

Centrul medico-social Tileagd

Str. Tilecușului nr.8 Tileagd, Bihor, Cod: 417585

Ligia Cralic – (0734) 225 558

ligia.cralic@asociatiasmiles.ro

Diana Caba- (0734) 225 557

diana.caba@asociatiasmiles.ro

 

Cămin Vârstnici – Salonta

Str. Kulin Gyorgy, nr 24-26 Salonta, Bihor, Cod: 415500

Corp 1 – (0259) 372 263

Corp 2 – (0259) 372 363

Informații și programări pentru vizitarea centrului:

Simona Tosity – (0734) 225 555

Rebeca Cenan – (0734) 225 548

Cămin Vârstnici – Oradea

Str. Vămii nr. 34A Oradea, Bihor, Cod: 410135

Contact – (0359) 800 233

Informații și programări pentru vizitarea centrului:

Simona Tosity – (0734) 225 555

Mioara Cuciula- (0734) 225559